Publikacje autora:

Zbigniew J. Wójcik

  1. Głos w dyskusji o „Słowniku polskich towarzystw naukowych”
    [To the discussion about the „Glossary of Polish scientific societies”]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 1-2, s. 29-32