Publikacje autora:

Anna Wojciechowska

  1. Zmiany w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej
    [Remodeling of Warsaw University of Technology Main Library]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 45-52