Publikacje autora:

Józef Wojakowski

  1. Organizacja kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w Polsce po zakończeniu drugiej wojny światowej
    [Organization of education for librarians and information science specialists in Poland after the World War II]

    Bibliotekarstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 1995, s. 19-29 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 14)

  1. Radosław Cybulski (1924-1999)

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 4, s. 340-343