Publikacje autora:

Peter Williams

  1. Wykorzystywanie Internetu: typologia użytkowników
    [Exploiting the internet: typographies of users]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 3-14