Publikacje autora:

Anna Wesołowska

  1. Polska prasa dla kobiet w Internecie
    [Polish journals for women in the internet]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 2 (98), s. 64-77