Publikacje autora:

Marian Walczak

  1. Biblioteki w demokratycznym systemie edukacji Polaków
    [Libraries in the polish democratic education system]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa