Publikacje autora:

Małgorzata Waga

  1. Prolib a NUKAT
    [Prolib library system versus NUKAT]

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 3-4, s. 279-282