Publikacje autora:

Katalin Varga

  1. Database issues in the field of educational research
    [Zagadnienia baz danych w obszarze badań edukacyjnych]

    Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 138-148 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)

  1. Information Literacy and Education in Hungary
    [Information Literacy and Education in Hungary]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 2, s. 193-208