Publikacje autora:

Marek Mariusz Tytko

  1. Baza danych o studentach Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850-1918
    [The Jagiellonian University students in 1950-1918 database]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 1 (93), s. 48-52