Publikacje autora:

Barbara Trelińska

  1. Metody badań książki rękopiśmiennej
    [Research methods of the manuscript book]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 78-89 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)