Publikacje autora:

Anna Tomaszewska

  1. Badanie użytkowników katalogu komputerowego Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
    [Survey report on Aleph OPAC of the library of Wroclaw University of Technology]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 4, s. 475-492