Publikacje autora:

Joanna Tomasik-Beck

  1. Nowe terminy informacji naukowej
    [Information science new terms]

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 189-202