Publikacje autora:

Roman Tabisz

  1. Droga do jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego
    [A way to an integrated library and information system for the University of Warsaw]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1 (89), s. 26-39

  1. Obszary współpracy bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego i jej organizacja
    [Fields of cooperation of the University of Warsaw libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 2 (98), s. 113-126