Publikacje autora:

Teresa Szczęsna

  1. Program mikrofilmowania czasopism i innych dokumentów z bibliotek polskich realizowany w Bibliotece Narodowej
    [National Library programme for the microfilming the magazines and other documents from polish libraries]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 79-86 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)