Publikacje autora:

Barbara Szczepańska

  1. Czasopisma Open Access. Relacja wydawca - autor – czytelnik
    [Open Access Journals. Publisher - Author - Reader Relationship]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 2, s. 240-246

  1. Zasady publikowania obiektów cyfrowych w repozytoriach europejskich. Zagadnienia prawnoautorskie
    [Rules for Publishing Digital Objects in European Repositories. Copyright Issues]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 2, s. 193-220