Publikacje autora:

Walentyna Szarek

  1. Józef Czerni (1915-1999)

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 109-111