Publikacje autora:

Grażyna Straus

  1. Zmiany w upodobaniach czytelniczych Polaków
    [Changes in the Poles’ reading tastes]

    Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 5