Publikacje autora:

Tomasz Stolarczyk

  1. Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów
    [History in “bibliology”. The role of historical researches in reconstruction of history of libraries and collections of books]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 13-27 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)