Publikacje autora:

Janusz Sowiński

  1. Produkcja książki współczesnej a cyfrowe systemy gromadzenia, przekazywania i przetwarzania informacji
    [Contemporary book publishing process and digital information storage, transfer and processing systems]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 3, s. 243-249