Publikacje autora:

Magdalena Sobota

  1. Społeczeństwo informacyjne. Analiza definicji
    [The information society term - an analysis of definitions]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 120-135