Publikacje autora:

Zofia Słońska

  1. Kompetencje zdrowotne (health literacy) i ich znaczenie dla zdrowia
    [Health literacy and its meaning for the health]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 339-353 (Nauka, Dydakt