Publikacje autora:

Danuta Śleziona

  1. Bibliografia Przeróbki Mechanicznej Węgla z lat 1945-1993
    [Coal Preparation Bibliography of Polish Authors 1945-1993]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 112-114 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)