Publikacje autora:

Katarzyna Ślaska

  1. „ACADEMICA” jako nowa jakość w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych
    [„ACADEMICA” – a New Quality in the Interlibrary Loans System]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 4, s. 501-517