Publikacje autora:

Miłosz Skrzypek

  1. Etos Komendanta w publicystyce propagandowej obozu piłsudczykowskiego - zarys problematyki
    [The Commander’s ethos in propaganda journalism of Józef Piłsudski followers – introduction]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 196-202 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)