Publikacje autora:

Marta Skonieczna

  1. Karta Parmeńska
    [The Charter of Parma]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 4, s. 466-473