Publikacje autora:

Bogdan Skarżyński

  1. Proces kształcenia w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego widziany oczami studentów
    [Educational process in the IBIN UW (Institute of Library and Information Science, Warsaw University) as seen by students]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 53-55