Publikacje autora:

Magdalena Shishenkova

  1. Credibility of Information: an Overview of the Concept in the Digital Age
    [Wiarygodność informacji w epoce cyfrowej: przegląd wybranych koncepcji]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1 (107), s. 85-94