Publikacje autora:

Maria Semeniuk-Polkowska

  1. Pewne uwagi o przydatności matematyki dla studentów wydziałów humanistycznych
    [Some remarks of the usefulness of mathematics for humanities students]

    Bibliotekarstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 1995, s. 89-98 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 14)