Publikacje autora:

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

  1. „Folia Bibliothecalia” - polsko-litewska bibliologiczna seria wydawnicza
    [„Folia bibliothecalia” - Polish and Lithuanian series on book studies]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 182-185