Publikacje autora:

Monika Sączewska-Trawicka

  1. Moduł Gromadzenia Zbiorów w bibliotekach używających systemu komputerowego VTLS
    [Acquisitions Module in Polish LibrariesUsing Virtua Integrated Library System]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 3, s. 371-375