Publikacje autora:

Michał Rzecznik

  1. Marek Nahotko. Naukowe czasopisma elektroniczne
    [Marek Nahotko: Electronic science journals]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2 (92), s. 108-110