Publikacje autora:

Magdalena Rzadkowolska

  1. Jadwiga Piotrowska (1928-2016)

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 2, s. 352-353

  1. Jan Muszkowski i jego uczniowie w „Słowniku pracowników książki polskiej”
    [Jan Muszkowski and his apprentices in the “Słownik pracowników książki polskiej” (Dictionary of Polish Book’s People)]

    Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łódź–Warszawa 2014, s. 161-166 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 150)