Publikacje autora:

Krystyna Rybińska

  1. Wybrane warunki realizacji działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (komunikat z badań)
    [Selected conditions of research units’ activity (study communiqué)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 2 (84), s. 72-79