Publikacje autora:

Renata Rybarczyk

  1. Krajowe bazy danych bibliograficzno-katalogowe prowadzone w systemach innych niż MAK i ISIS
    [Other (not MAK and ISIS) national bibliographic/catalog data bases]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 110-111 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)