Publikacje autora:

Jerzy Reizes-Dzieduszycki

  1. Kształcenie bibliotekoznawców i informologów na Uniwersytecie Śląskim
    [Education of librarians and information specialists at the Silesian University]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 202-205 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Nowoczesne technologie informacyjne w kształceniu bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej
    [Modern information technologies in the library and information science education]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa