Publikacje autora:

Donata Rams

  1. Masowa konserwacja zbiorów bibliotecznych i jej przyszłość
    [Mass library collections’ conservation and its future]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 39-45 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)