Publikacje autora:

Dobrosława Platt

  1. Biblioteki za dziesięć lat
    [Libraries in ten years]

    Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 189-190 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)