Publikacje autora:

Grażyna Piotrowicz

  1. Nowe polskie normy dotyczące automatyzacji bibliotek
    [New Polish standards in library automation]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 1-2, s. 79-96