Publikacje autora:

Violetta Perzyńska

  1. Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce – realia funkcjonowania
    [The Reality of the Libraries of Physical Education Academies in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 1, s. 25-39

  1. W odpowiedzi na komentarze do artykułu: Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce – realia funkcjonowania. „Przegląd Biblioteczny” 2014, z. 1, s. 25-39
    [A response to the comments on the article: Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce – realia funkcjonowania. „Przegląd Biblioteczny” 2014, issue 1, pp. 25-39]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 4, s. 583-589