Publikacje autora:

Wiktoria Pękaty

  1. Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki
    [The role of management in developing organizational culture in libraries]

    Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2008, s. 20-29 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 97)