Publikacje autora:

Marcin Pędich

  1. Architektura bibliotek. Analiza trendów na podstawie piśmiennictwa zagranicznego rejestrowanego w Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
    [Library architecture. Analysis of trends on the basis of foreign literature recorded in the Annotated Bibliography of Library and Information Science]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 42-66