Publikacje autora:

Lubomira Parijkova

  1. Bulgarian good practices for reading competence
    [Dobre praktyki w zakresie rozwoju kompetencji czytelniczych w Bułgarii]

    W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, redakcja Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Warszawa ; Łódź 2015, s. 23-50 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 163)