Publikacje autora:

Jana Papcunovâ

  1. Opracowanie bibliografii czeskiego językoznawstwa - przeszłość i teraźniejszość
    [Bibliography of Czech linguistics - history and current trends]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2 (90), s. 64-69