Publikacje autora:

Aneta Katarzyna Ostrowska

  1. Analiza infometryczna czasopisma elektronicznego Open Access na przykładzie Biuletynu EBIB
    [Informetric analysis of an Open Access electronic journal - example of The EBIB Bulletin]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 1 (97), s. 44-68