Publikacje autora:

Bożena Olszewska

  1. Edytorstwo współczesnych czasopism dla dzieci i młodzieży. Zarys problematyki
    [Contemporary editions of children’s and young adults ’ magazines. The outline of the topic]

    Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 176-191 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)