Publikacje autora:

Jerzy Okuniewski

  1. The Polish Book Market Considerations and Reflections
    [Rozważania i refleksje na temat polskiego rynku książki]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 151-174