Publikacje autora:

Joanna Okarma

  1. Rezygnacja Biblioteki Narodowej ze współpracy z NUKAT i organizacja pracy Zakładu Przewodnika Bibliograficznego Instytutu Bibliograficznego
    [Withdrawal of the National Library of Poland from shared cataloging in NUKAT union catalog and the organization of work in the National Bibhography Division of Instytut Bibhograficzny (Polish Bibhographic Institute)]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 2, s. 295-301