Publikacje autora:

Tony I. Obaseki

  1. Perception of Librarians on the Use of Mobile Technologies in Meeting Information Needs of University Library Patrons
    [Technologie mobilne w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych użytkowników bibliotek akademickich z punktu widzenia bibliotekarza]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 4, s. 537-549