Publikacje autora:

Ewa Nowaczyk-Potaż

  1. Moduł gromadzenia w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego
    [Acquisition module in Gdansk University Library]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 369-378