Publikacje autora:

Barbara Nałęcz

  1. Bibliografia czasopism podziemnych. Stefania Skwirowska, Joanna Podurgiel: Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990. Pod red. Stefanii Skwirowskiej. Przy współpr. Wojciecha Jankowemego i in. Warszawa: Bibl. Nar. 2001, 593 s. + Indeksy (131 s.).

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 3, s. 246-249

  1. Od ISBD(S) do ISBD(CR)
    [From ISBD(S) to ISBD(CR)]

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 3-4, s. 163-171